Kungafamiljen samlad vid 200-årsjubileetFå kan ha undgått det faktum att det i dag är 200 år sedan Karl XIV Johan valdes till tronföljare i Sverige - ett faktum som ledde till att alla kungafamiljens sex medlemmar samlades. 

Det kan ses som symboliskt att det samma år som man firar 200-årsjubileum med anlednig den förste Bernadottens intågande i Sverige, sker ett tronföljarbröllop i landet, vilket naturligtvis kan ses som ett led i att tronföljden säkras för ytterligare en generation.

Jean Baptiste Bernadottes familj bestod vid tiden för hans ankomst till Sverige av hustrun Désirée och sonen Oscar (I). 200 år och sex kungar senare återfinns hundratals ättlingar till den borne advokatsonen från Pau, såväl kungliga som titellösa.
Trots den stora skaran av ättlingar, är i dag den svenska kungafamiljen reducerad till sex personer - den sjätte tillkom som bekant i år. Därför skrevs det historia även i dag, då den nuvarande konstellationen av just kungafamiljen visades upp vid ett officiellt evenemang för första gången - kronprinsessbröllopet ej inräknat.

Foto: LIFE.com

Kommentarer
Postat av: Fältmarskalken

I sanning en stor högtidsdag för vår Monarki och för vårt högaktade Konungahus.I detta sammanhang må nämnas att vår Konungaätt är den Konungaätt som suttit på den svenska tronen under längst tid. Den ätt som kommer här efter är Vasaätten som satt på tronen i 131 år.Sedan bör ett förtydligande göras kring antalet medlemmar av den Kungliga Familjen. Här skall först en åtskillnad göras mellan det Kungliga Huset och den Kungliga Familjen. Det Kungliga Huset utgörs av de medlemmar av den Kungliga Familjen som har fursterlig rang.Det Kungliga Huset har idag åtta medlemmar, vilka förutom Konungen och hans familj, utgörs av Hennes Kungliga Höghet Prinsessan Birgitta, Prinsessa av Sverige och Hohenzollern samt Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Lilian, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Halland.I den Kungliga Familjen ingår Konungens övriga tre systrar, Prinsessorna Margareta, Desirée och Christina, de två sistnämnda med makar.Vidare ingår Konungens farbroder, Greve Carl Johan Bernadotte med maka Grevinnan Gunilla Bernadotte samt Konungens ingifta faster Grevinnan Marianne Bernadotte. Slutligen ingår Prinsessan Kristine Bernadotte, änka efter Prins Carl Bernadotte.Räknas ovanstående samman kan konstateras att den Kungliga Familjen idag har 15 medlemmar.Ovanstående framgår av Hovets hemsida.

2010-08-22 @ 11:22:02
URL: http://fieldmarchal.blogspot.com/
Postat av: Johannes

Är det då inte så att Kungafamiljen och den Kungliga Familjen också är två olika saker? Så vitt jag har förstått det, består Kungafamiljen av Kungen, hans hustru samt deras efterkommande med respektive (i dag totalt sex personer).Det Kungliga Huset inrymmer, som framgår i kommentaren ovan, de familjemedlemmar med furstelig rang, medan den Kungliga familjen omfattar Kungens övriga familj, precis som Du påpekar.

2010-08-22 @ 20:05:05
Postat av: Fältmarskalken

"Är det då inte så att Kungafamiljen och den Kungliga Familjen också är två olika saker?"Det förfaller mig rimligt att benämningen Kungafamiljen, även om den icke användes på Hovets hemsida, kan anses utgöras av Deras Majestäter med barn med gemåler och tillkomande ättlingar. I massmedia synes benämningen Kungafamiljen ha denna betydelse.Vi torde även utifrån samma resonemang kunna tala om Kronprinsessfamiljen som består av Kronprinsessan med gemål. Här är givetvis vår innerliga förhoppning är att denna familj snarast kommer att utökas.

2010-08-22 @ 23:15:33
URL: http://fieldmarchal.blogspot.com/
Postat av: Fältmarskalen

Beklagligtvis misstager jag mig i ovanstående kommentar. Begreppet Kungafamiljen, såsom det beskrivs ovan, förekommer på Hovets hemsida. Jag ber att få beklaga och uttrycka min ursäkt för detta förbiseende.Ett problem vi har i vårt land är att det saknas huslagar, som förekommer i många andra furstehus, för vår Konungaätt. Det som finns är Successionsordningen, men denna definierar enbart arvsrätten.Titulatur och rangindelning sker hos oss istället genom sedvana och praxis vilken Konungen ytterst uttolkar och vidmakthåller. Det senaste exemplet på detta är den titulatur som Konungen förlänade Prins Daniel innebärande furstlig rang.Tidigare exempel utgöres av Konungens systrar som vid sina respektive giftermål, av Konung Gustav VI Adolf, förlänades titeln Prinsessa, dock utan den furstliga rangen Kunglig Höghet.2010-08-22 @ 23:33:36
URL: http://fieldmarchal.blogspot.com/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0