Granska apanaget?Socialdemokraterna föreslår att apanaget till Hovstaterna bör göras offentligt.
Förslaget kommer från en rad socialdemokratiska riksdagsledamöter, med Sven-Erik Österberg i spetsen.
Motiveringen i motionen (2011/12:S82001) lyder bland annat:


   Det finns ingen anledning att kräva en offentlig redovisning av strikt privata utgifter som anslaget används till och givetvis heller inte att begränsa insynen i det som är helt offentligt. Men vi menar att det finns anledning att se om den gränsdragning som idag skett i ”gråzons”-utgifterna är den optimala för att säkerställa legitimiteten i systemet.
 
Nu framkommer det väl inte riktigt i motionen vad som konkret menas med "gråzons-utgifter" och det är väl det, antar jag, som kommer att tydliggöras med en ökad öppenhet.
   Personligen tycker jag att det vore välkommet med en situation som, likt den i Storbritannien, gör det möjligt att offentliggöra den delen av apanaget, som går till Hovstaterna (det vill säga den del som Kungen förfogar över). 

Som det ser ut nu, signalerar framförallt kvällspress, men även andra mer lättillgängliga medier, att apanaget till största del går till Kungafamiljens privata utgifter. Nu är det så, att Kungens privata förmögenhet inte främst kommer från dagens apanage, vilket främst skall täcka utgifter:

- i form av löner (största beloppet går hit) och övriga hithörande utgifter
- Kungliga hushållet
- Stats- och officiella besök
- Övrig representation
- Hovstallet
- Kungens bilar (ingår i kategorin "gråzonsutgifter"?)
- Medaljer och priser
- Välgörenhet ("gråzonsutgift"?)
- Kontorsmateriel

I början av 1970-talet räckte inte apanaget ens till de officiella utgifterna (såsom statsbesök), vilket ledde till att den dåvarande kungen, Gustaf VI Adolf, enligt dåvarande adjutanten Ulf Björkman och överhovpredikant Hans Åkerhielm, fick skjuta till miljonbelopp från sin egen privata förmögenhet.

Nu ser det väl inte ut så längre, men det hade icke desto mindre varit välbehövligt med ökad insyn i hovets verksamhet, inte minst för dess eget fortbestånds skull.


Glatt besök i Borås för KungaparetStämningen var på topp när kung Carl Gustaf och drottning Silvia genomförde en skulpturvandring i Borås tidigare under torsdagen.
Den huvudsakliga anledningen till Kungaparets Boråsvisit var det lokala återvinningsprojektet Waste Recovery som gav möjlighet till studiebesök på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och på avfalls-anläggningen Solbacken.
Efter lunch gavs det sedan tid till en skulpturvandring i de södra delarna av Borås. Bland annat passerade man den omdiskuterade Pinocchioskulpturen, Non Violence-symbolen i Anna Lindhs park och Ute på Södra torget.
Kungaparets guide var avgående konst-museichefen Hasse Persson, som syns på bilden till höger tillsammans med kungligheterna.
- Han har betytt otroligt mycket för kulturen i Borås, berättade en Boråsbo som tyckte att det var "synd att han slutar".

Efter ett ganska dystert år för både Kungen och Drottningen, fick de verkligen anledning att le under dagens besök. Spontana applåder var ett stående inslag när Kungaparet passerade, och flera gånger hördes det utropas "leve Kungen och Drottningen!", följt av hurranden.
   Mest fokus hamnade på drottning Silvia, som var klädd i samma dräkt som under kronprinsessan Victorias 32-årsdag 2009. Det var hon som fick ta emot alla blommor och teckningar som vänliga rojalister (och deras barnbarn) köpt och gjort. Något hon inte tycktes ha något emot.
- Tack, vad snälla ni är!
Så löd ett återkommande yttrande från Drottningen denna dag.Lagom till Kungaparet kom, slutade det regna och mången paraplyn fick tas ned. Här är man på väg till Anna Lindhs park.


Drottning Silvia får ta emot blommor på den natursköna promenaden längs ån Viskan.


Konstmuseichefen Hasse Persson berättar om en av skulpturerna i stadsparken.


Kungaparet tackar för applåder och hurrarop.

RSS 2.0